Releaseopmerkingen bij HP Release Control

voor de Windows-besturingssystemen

Softwareversies 9.10L - 9.20

Opmerking: als u dit bestand opent in Internet Explorer 8, worden genummerde of alfabetische lijsten mogelijk onjuist weergegeven.

U kunt in dit document informatie vinden over:

HP Release Control 9.20 Leesmij / juli 2012

In dit Leesmij-bestand worden de wijzigingen in HP Release Control 9.20 beschreven. Het bevat belangrijke informatie die u niet vindt in boeken of in de Help bij HP Release Control.

Raadpleeg voor meer informatie over HP Release Control de documentatieset die beschikbaar is op de installatieschijf van HP Release Control of in de HP Release Control-applicatie via Help > HP Release Control Documentatiebibliotheek.

Wijzigingen en verbeteringen

Opgeloste problemen

Algemene ID
Probleem
Oplossing
QCCR1H67000

In de module Analyse kunnen niet alle tijdsperioden worden weergeven en de schuifbalken ontbreken.

De volledige lijst met tijdsperioden kan nu worden weergegeven.

QCCR1H66885

Categorieën voor tijdsperioden kunnen niet worden gemaakt.

Tijdsperioden kunnen nu worden gegroepeerd; de gebruiker admin is niet meer de enige die de nodige machtigingen heeft.

QCCR1H70525

Bij het overzetten van een wijziging van Service Manager naar Release Control worden alinea's in het veld Beschrijving door elkaar gegooid.

convertChange.js is bijgewerkt, zodat het nu regelscheidingstekens gebruikt bij de conversie van matrixelementen naar tekenreeksen. Het script bewaart nu de originele regelvolgorde.

In Release Control wordt het veld Beschrijving van een wijziging nu precies zo weergegeven als in Service Manager.

QCCR1H65542

Op het tabblad Impact: Module > Analyse > Wijzigingsaanvragen > Beoordeling > Impact is de beschrijving voor Direct Beïnvloed Bedrijfs-CI (Directly Affected Business CI, DAB) en Indirect Beïnvloed Bedrijfs-CI (Indirectly Affected Business CI, IAB) onjuist.

De beschrijving voor Direct Beïnvloed Bedrijfs-CI (Directly Affected Business CI, DAB) en Indirect Beïnvloed Bedrijfs-CI (Indirectly Affected Business CI, IAB) is nu correct.

QCCR1H65952

Op de kalenderpagina in Analyse is de maandweergave niet consistent met de dagweergave.

Als de geplande eindtijd van de wijziging gelijk is aan de starttijd van de dag, telt Release Control de wijziging niet mee. De maandweergave is nu consistent met de dagweergave in de kalenderpagina in Analyse.

QCCR1H65962

Wijzigingen en taken verdwijnen uit de gebruikersinterface totdat de wijzigingen worden vernieuwd of het formaat van de vensters wordt aangepast.

Release Control controleert de waarde null alvorens de methode aan te roepen. Wijzigingstickets en taken worden nu correct weergegeven.

QCCR1H63201

In Module > Beheerder > tabblad Configuratie > Wijzigingsproces > Risicofactoren > Schadefactoren kan het veld Bron in het deelvenster Risicofactoren niet worden bijgewerkt.

Het veld Bron in het deelvenster Risicofactoren kan nu worden bijgewerkt.

Opmerkingen bij de installatie

Instructies voor het installeren van HP Release Control versie 9.13 Patch 1 (RC 9.13p1) zijn beschreven in PatchNotes.txt. Dit bestand is beschikbaar in het installatiepakket van het product.

Geverifieerde omgevingen

De compatibiliteitsmatrix bevat een lijst met ondersteunde versies van besturingssystemen, browsers, HP Software-producten en overige compatibiliteits- en ondersteuningsinformatie.

U opent de compatibiliteitsmatrix als volgt:
 1. Gebruik een browser om naar de webpagina Software Support Online (SSO) te gaan: http://support.openview.hp.com/sc/support_matrices.jsp
 2. Meld u aan met uw klant-ID en wachtwoord of uw HP Passport-gegevens.
 3. Navigeer naar de betreffende informatie.

HP Release Control 9.13 Patch 2 Leesmij / april 2012

In dit Leesmij-bestand worden de wijzigingen in HP Release Control voor 9.13.0001 Patch 2 beschreven. Het bevat belangrijke informatie die u niet vindt in de handleidingen of de online Help.

Raadpleeg voor meer informatie over HP Release Control de documentatieset die beschikbaar is op de installatieschijf van HP Release Control of in de HP Release Control-applicatie via Help > HP Release Control Documentatiebibliotheek.

In deze versie

HP Release Control versie 9.13, build 0001 Patch 2 (RC 9.13p2) bevat diverse softwareoplossingen waarom klanten hebben verzocht. Deze softwarerelease bevat de volgende oplossingen voor wijzigingsaanvragen (CR).

Algemene ID
Probleem
Oplossing
QCCR1H72751

Tijdens het opnieuw installeren van Release Control versie 9.13 verdwijnen alle verborgen wijzigingen.

Release Control maakt nu voor de verbinding met UCMDB gebruik van een verbindingsbeheerder voor meerdere threads.

QCCR1H72437

Wijzigingen blijven hangen in de wachtrij wanneer het filter 'Aanvragen met invloed op een bedrijfs-CI' wordt gebruikt in een tijdsperiode.

Wijzigingen worden nu normaal verwerkt wanneer een filter voor bedrijfs-CI's wordt gebruikt in een tijdsperiode.

QCCR1H71128

Na toepassing van patch 1 van Release Control versie 9.13 in een omgeving met LDAP en LW-SSO, kan de gebruiker geen wijzigingen meer goedkeuren. Er doen zich verificatieproblemen voor.

Gebruikers kunnen nu een wijziging in Service Manager goedkeuren bij integratie met Release Control in een omgeving met LDAP en LW-SSO.

QCCR1H71144

In de instellingen voor conflicten kan het veld 'Maximumduur van wijzigingen (dagen)' niet worden ingesteld op een waarde hoger dan 24 dagen. Bij een hogere waarde worden voor sommige wijzigingen geen conflicten berekend.

De limiet op de waarde van 'Maximumduur van wijzigingen (dagen)' is verwijderd.

QCCR1H70994

Wanneer een wijziging wordt ingepland en een nieuwe datum/tijd wordt ingesteld, treedt er een probleem met de weergave van de tijdnotatie op.

Wanneer de geselecteerde tijd (00:xx) wordt opgeslagen in het veld Geplande start/einde, wijzigt de weergave niet.

QCCR1H70858

In Excel-indeling gegenereerde rapporten kunnen niet worden geopend.

JasperReports is bijgewerkt van versie 3.1.0 naar versie 4.5.0; in Excel-indeling gegenereerde rapporten kunnen nu wel worden geopend.

QCCR1H70390

Wanneer RC 9.13 in de Franse taal wordt gebruikt, wordt de datum in de dagweergave getoond in de notatie MM/DD/YYYY in plaats van DD/MM/YYYY.

Aan het bestand met eigenschappen voor datumnotaties is de volgende parameter toegevoegd: date.format.fullMonth.day.year=DD/MM/YYYY.

Als u de datum in een andere notatie wilt weergeven:

 1. Pak het bestand onyxDateFormatResources_fr_FR.properties uit vanuit ccm-l10n-fr_FR-9.13.0001.jar en wijzig de waarde voor de datumnotatieparameter.
 2. Pak dit bestand weer in een jar-bestand en vervang daarmee het oude jar-bestand.
 3. Stop de HP Release Control-server en start hem opnieuw op.
QCCR1H68808

Informatie kan niet worden opgehaald door middel van de functie 'Post Implementation' in de module Dashboard, wanneer een andere taal is geselecteerd dan Engels.

Wanneer een andere taal dan Engels is ingesteld, wordt informatie nu normaal opgehaald door middel van de functie 'Post Implementation'.

QCCR1H68580

In versie 9.1x schrijft RC analysegegevens terug naar SM zonder opdracht daartoe. De SM-gebruiker moet de wijziging opnieuw openen; alle bijgewerkte informatie is overschreven.

Aan change-flow.js is een nieuwe functie shouldUpdateAnalysis toegevoegd, die bepaalt of SM moet worden bijgewerkt met analysegegevens.

QCCR1H68500

In enkele gevallen worden tijdsperioden niet correct aan wijzigingen toegewezen. Bij de berekening van de tijdsperiode is er een offset van één dag.

Tijdsperioden worden nu correct aan wijzigingen toegewezen

QCCR1H65542

Op het tabblad Impact: Module > Analyse > Wijzigingsaanvragen > Beoordeling > Impact is de beschrijving voor Direct Beïnvloed Bedrijfs-CI (Directly Affected Business CI, DAB) en Indirect Beïnvloed Bedrijfs-CI (Indirectly Affected Business CI, IAB) onjuist.

De beschrijving voor Direct Beïnvloed Bedrijfs-CI (Directly Affected Business CI, DAB) en Indirect Beïnvloed Bedrijfs-CI (Indirectly Affected Business CI, IAB) is nu correct.

Verbeteringen en updates

HP Release Control versie 9.13 Patch 2 bevat diverse softwareverbeteringen op verzoek van klanten. In de huidige softwarerelease zijn de volgende items (vermeld met referentienummer) verbeterd.

Algemene ID
Probleem
Oplossing
QCCR1H72757

HP Release Control versie 9.13 (inclusief patch 1) ondersteunt geen wijzigingen uit HP Service Manager Process Designer (PD).

HP Release Control bevat nu ook ondersteuning voor HP Service Manager 9.30 Process Designer (PD) Content Pack 2:

 • De bewerkingenscripts voor servicedeskadapters zijn bijgewerkt en ondersteunen SM PD.
 • Wijzigingen van nieuwe categorieën (geïntroduceerd door SM PD) worden nu toegewezen aan de juiste status binnen HP Release Control.
 • De knop voor opnieuw inplannen is uitgeschakeld als de geplande start- en eindtijd niet beschikbaar zijn.
 • Fouten in bestaande SDI-toewijzingsscripts zijn hersteld.

Voor meer informatie, zie de documentatie voor integratie met HP Service Manager Process Designer.

QCCR1H68280

Het is niet mogelijk contextpaden te configureren voor verschillende Release Control-servers achter een Server Reverse Proxy (SRP), omdat /ccm hardcoded in de URL wordt opgenomen.

Het contextpad is nu configureerbaar. Gedetailleerde uitleg over hoe u dit kunt configureren vindt u in het bestand change_context_path.pdf in de map <installatiemap van HP Release Control>\apps\rcdocs.

Opmerkingen bij de installatie

Instructies voor het installeren van HP Release Control versie 9.13 Patch 2 (RC 9.13p2) zijn beschreven in PatchNotes.txt. Dit bestand is beschikbaar in het installatiepakket van het product.

Geverifieerde omgevingen

De compatibiliteitsmatrix bevat een lijst met ondersteunde versies van besturingssystemen, browsers, HP Software-producten en overige compatibiliteits- en ondersteuningsinformatie.

U opent de compatibiliteitsmatrix als volgt:
 1. Gebruik een browser om naar de webpagina Software Support Online (SSO) te gaan: http://support.openview.hp.com/sc/support_matrices.jsp
 2. Meld u aan met uw klant-ID en wachtwoord of uw HP Passport-gegevens.
 3. Navigeer naar de betreffende informatie.

HP Release Control 9.13 Patch 1 Leesmij / december 2011

In dit Leesmij-bestand worden de wijzigingen in HP Release Control voor 9.13.0001 Patch 1 beschreven. Het bevat belangrijke informatie die u niet vindt in de handleidingen of de online Help.

Raadpleeg voor meer informatie over HP Release Control de documentatieset die beschikbaar is op de installatieschijf van HP Release Control of in de HP Release Control-applicatie via Help > HP Release Control Documentatiebibliotheek.

In deze versie

HP Release Control versie 9.13, build 0001 Patch 1 (RC 9.13p1) bevat diverse softwareoplossingen op verzoek van klanten. Deze softwarerelease bevat de volgende oplossingen voor wijzigingsaanvragen (CR).

Algemene ID
Probleem
Oplossing
QCCR1H63695

Wanneer u naar het dashboard gaat en de standaard Analyseportal opent, wordt er in plaats van de actuele gegevens een grote, rode niet-gedefinieerde foutmelding weergegeven. Uit de stdout.log blijkt dat de fout wordt gegenereerd doordat geprobeerd wordt om de tijdzone van de client op te halen.

Release Control slaat http-aanvraag op in de cache van het webfilter.

QCCR1H62990

Het wijzigen van sommige tickets neemt veel tijd in beslag: meer dan een uur.

Tijdens het verwerken van een taak laadt Release Control niet meer de volledige hiërarchie maar alleen het bestaande ticket.

QCCR1H67133

Wanneer een configuratieset in het huidige bijgewerkte concept wordt geïmporteerd, wordt er een foutmelding geregistreerd.

Het importeren wordt zonder fouten voltooid en de bestaande configuratieset wordt overschreven.

QCCR1H64823

Klanten kunnen geen e-mailmeldingen van Release Control ontvangen.

Release Control verwerkt nu telkens 30 alerts en verzendt e-mailmeldingen op de juiste wijze.

QCCR1H64178

In Release Control worden tickets langzaam verwerkt doordat het veel tijd kost om tijdsperioden te berekenen.

Release Control optimaliseert de berekening van tijdsperioden en maakt het wijzigingsproces sneller.

QCCR1H63379

Een e-mailmelding wordt niet verzonden als het onderwerp langer dan 255 tekens is.

Release Control verstuurt de e-mails nu op de juiste wijze.

QCCR1H66278

Wijzigingen en taken verdwijnen uit de gebruikersinterface totdat de wijzigingen worden vernieuwd of het formaat van de vensters wordt aangepast.

Release Control controleert de null-waarde alvorens de methode aan te roepen. De wijzigingstickets worden correct weergegeven.

QCCR1H65890

Op de kalenderpagina van Analyse is de maandweergave niet consistent met de dagweergave.

Als de geplande eindtijd van de wijziging gelijk is aan de werkelijke starttijd van de dag, telt Release Control de wijziging niet mee.

QCCR1H64704

Indien een gebruiker zich bij Release Control aanmeldt met een gebruikersprofiel dat beperkt is tot de module Beheerder en alleen gemachtigd is voor gebruikersbeheer, wordt in de gebruikersinterface een fout weergegeven.

Elk gebruikersprofiel met de machtiging viewAdministrationModule heeft nu tevens de machtiging editConfiguration.

QCCR1H33929

Upgraden van 4.12 naar 9.13 mislukt en retourneert de volgende fout:

java.sql.SQLException: ORA-06502: PL/SQL: numeric or value error: number precision too large

ORA-06512: at line 7

Het bestand upgrade.sql is bijgewerkt.

QCCR1H62594

Logboeken van Release Control bevatten veel fouten.

Release Control slaat het verzenden van een e-mail nu over wanneer het e-mailadres leeg is.

QCCR1H66439

In Kalender > Maandweergave wordt een uitzondering weergegeven als de klant een veld met een scheidingswaarde aan een diagram toevoegt.

Release Control verwijdert nu de velden met scheidingswaarde in de diagramconfiguratie.

QCCR1H38090

Als in de module Beheerder > Besturing geprobeerd wordt om gegevens weer te geven door de muisaanwijzer boven de recordregel te houden, worden er geen gegevens weergegeven in het Frans. Er worden wel gegevens weergegeven in het Engels.

Variabele-tag toegevoegd in het configuratiebestand voor de Franse taal.

QCCR1H67396

Wanneer men zich bij Release Control aanmeldt in de Chinese taal, bevat de datumnotatie een dubbele maand-tag.

Dubbele tag verwijderd en datumnotatie gecorrigeerd.

QCCR1H65401

De RC9.13-SC6.2-integratie mislukt doordat er een SOAP API-licentie vereist is.

Gebruik "changecalendar" in plaats van "Change Calendar"-pragma in header. Release Control heeft nu geen licentieverplichting meer voor SOAP API.

QCCR1H63749

De SDI-adapter kan niet starten met ServiceCenter 6.2.

Bewerking deny en canDeny toegevoegd voor ServiceCenter.

QCCR1H67130

Telkens wanneer "populate.bat i" in nieuwe schema's wordt uitgevoerd, mislukt dit en wordt de volgende fout geretourneerd:

java.sql.SQLException: ORA-00604: error occurred at recursive SQL level 1

ORA-02264: name already used by an existing constraint

SQL bijgewerkt voor toekomstige versies van Oracle 9. "drop table TABLE_NAME; " gewijzigd in "drop table TABLE_NAME cascade constraint purge; ". Tabel en beperkingen verwijderd en alle acties voor drop-tabellen in SQL-bestanden verwijderd.

De bewerking populate.bat i kan nu worden voltooid zonder de fout "ORA-02264: name already used by an existing constraint".

QCCR1H67891

De RC LDAP-loginName is hoofdlettergevoelig. Als de aanmelding vanwege dit probleem mislukt, wordt http-fout 500 weergegeven.

De loginName is in de RC-database opgeslagen als tekenreeks met kleine letters en er is een query voor de gebruikersnaam uitgevoerd als tekenreeks met kleine letters. De RC LDAP-loginName is nu niet meer hoofdlettergevoelig.

QCCR1H67000

In de module Analyse kunnen niet alle tijdsperioden worden weergeven en de schuifbalken ontbreken.

Er is een schuifbalk toegevoegd en de volledige tijdsperiodelijst kan worden weergegeven.

QCCR1H66792

Wanneer men klikt om tijdsperioden weer te geven, worden alleen de eerste 7 weergegeven. De rest wordt pas zichtbaar nadat op de knop Vernieuwen wordt geklikt.

Wanneer men klikt om een tijdsperiode weer te geven, kan de volledige tijdsperiodelijst worden weergegeven.

Verbeteringen en updates

HP Release Control versie 9.13 Patch 1 bevat diverse softwareverbeteringen op verzoek van klanten. In de huidige softwarerelease zijn de volgende items (vermeld met referentienummer) verbeterd.

Algemene ID
Probleem
Oplossing
QCCR1H62244

Er kan geen informatie van de Release Control-logboeken worden verkregen over de duur van het wijzigen van een ticket.

Infoniveaubericht toegevoegd aan ccm_services.log voor de duur van het verwerken van elk wachtrijticket en elke wijziging en bewerking.

Voor elke stap in de impactanalyse is een foutopsporingsniveaubericht toegevoegd aan ccm_cmdb.log.

QCCR1H64681

Niet alle gefilterde wijzigingen en bijbehorende gegevens kunnen worden verwijderd met het hulpprogramma Wijzigingscleaner.

Nadat de opdracht om alle wijzigingen te verwijderen is uitgevoerd, is de omvang van de database nog steeds 2 GB. Het lijkt erop dat de gegevens niet correct worden verwijderd.

Het hulpprogramma Wijzigingscleaner is uitgebreid zodat wijziging nu worden verwijderd op basis van wijzigings-/taaknummer.

Bekende problemen, beperkingen en tijdelijke oplossingen

Deze softwarerelease heeft de volgende bekende problemen.

Algemene ID
Bekend probleem
Tijdelijke oplossing
QCCR1H68530

Op de pagina Gebruikersportal worden alfabetische lijsten niet correct weergegeven.

Als u de RC webhelppagina Gebruikersportal opent in Internet Explorer 9, worden genummerde of alfabetische lijsten onjuist weergegeven.

Op dit moment is er geen tijdelijke oplossing beschikbaar.

Opmerkingen bij de installatie

Instructies voor het installeren van HP Release Control versie 9.13 Patch 1 (RC 9.13p1) zijn beschreven in PatchNotes.txt. Dit bestand is beschikbaar in het installatiepakket van het product.

Geverifieerde omgevingen

De compatibiliteitsmatrix bevat een lijst met ondersteunde versies van besturingssystemen, browsers, HP Software-producten en overige compatibiliteits- en ondersteuningsinformatie.

U opent de compatibiliteitsmatrix als volgt:
 1. Gebruik een browser om naar de webpagina Software Support Online (SSO) te gaan: http://support.openview.hp.com/sc/support_matrices.jsp
 2. Meld u aan met uw klant-ID en wachtwoord of uw HP Passport-gegevens.
 3. Navigeer naar de betreffende informatie.

HP Release Control 9.13 Leesmij / juni 2011

In dit Leesmij-bestand worden de wijzigingen in HP Release Control 9.13 beschreven. Het bevat belangrijke informatie die u niet vindt in boeken of in de Help bij HP Release Control.

Raadpleeg voor meer informatie over HP Release Control de documentatieset die u kunt vinden op de installatieschijf van HP Release Control of in de HP Release Control-applicatie via Help > HP Release Control Documentatiebibliotheek.

Ondersteunde servicedesks

Wijzigingen in ondersteunde omgevingen

De module Service Desk Integration biedt ondersteuning voor de volgende servicedesk-toepassingen:

Toepassing
Versie
HP Project and Portfolio Management
 • 7.1 SP6
 • 7.5 SP2
 • 8.0
HP Service Manager/Center
 • 6.2.x
 • 7.0x
 • 7.1x
 • 9.20
 • 9.30
HP Server Automation
 • 7.5
 • 7.8
 • 9.0
HP Service Desk
4.5
BMC Remedy Action Request System
 • 5.0
 • 7.0
Aperture Vista Data Center Infrastructure Manager (DCIM)
6.0

Wijzigingen en verbeteringen

Bijgewerkte documentatie

De volgende informatie is een aanvulling op de huidige documentatie van HP Release Control en moet samen met de Help worden gebruikt wanneer u informatie zoekt over:

Een nieuwe dashboardportlet maken

De dashboardportlets tonen informatie over wijzigingsaanvragen op basis van:

Ga als volgt te werk om een aangepaste portlet te maken:

 1. Selecteer Module > Dashboard > Portletbeheer.
 2. Klik op Nieuwe maken.
 3. Volg de instructies in de wizard voor het maken van portletdefinities.

Opgeloste problemen

HP Release Control 9.12 Leesmij / maart 2011

In dit Leesmij-bestand worden de wijzigingen in HP Release Control 9.12 beschreven. Het bevat belangrijke informatie die u niet vindt in boeken of in de Help bij HP Release Control.

Raadpleeg voor meer informatie over HP Release Control de documentatieset die u kunt vinden op de installatieschijf van HP Release Control of in de HP Release Control-applicatie via Help > HP Release Control Documentatiebibliotheek.

Systeemvereisten

Serververeisten

In de volgende tabel worden de systeemvereisten voor de HP Release Control-server beschreven:

CPU
Intel Pentium 4
Geheugen (RAM)
Minimaal 2 GB
Vrije schijfruimte
Minimaal 5 GB
Computer
 • VMware
 • Fysiek
Besturingssysteem
De volgende 32/64-bits Windows-besturingssystemen worden ondersteund:
 • Windows 2003 Server Enterprise Edition Service Pack 2
 • Windows Server 2008
Database
 • Microsoft SQL Server 2005 SP2;
  2005 Compatibiliteitsmodus 80;
  (in alle gevallen Enterprise Edition);
  2008 SP1 EE
 • Oracle 9.2.0.8, 10.2.x, 11.1.x
HP Universal CMDB
 • HP Universal CMDB versie 7.5x, 8.0x, 9.0x (standaard CMDB-installatie)
Voor een volledige lijst met systeemvereisten voor elk van deze versies raadpleegt u de documentatie van HP Universal CMDB.

Wijzigingen en verbeteringen

Bijgewerkte documentatie

De volgende informatie is een aanvulling op de huidige documentatie van HP Release Control en moet samen met de Help worden gebruikt wanneer u informatie zoekt over:

Een koppeling naar de HP Release Control-kalender genereren

Wijzigingen in de URL die wordt gebruikt om een koppeling te genereren. Voer de volgende URL (aangepast aan de hand van het onderstaande voorbeeld) in om een koppeling naar de HP Release Control-kalender te maken:

http://localhost:8080/ccm/calendar/calendar.html?requestOrigin=EXTERNAL&filterName=any&hideRCHeader=true&locale=en_US&timezone=Asia/Shanghai&timestamp=1292569200000&refId=C-00000066&serviceDesk=ServiceCenter

Hierbij gelden de volgende uitgangspunten:

refId is de ID van de wijzigingsaanvraag die het mogelijk maakt dat de ingesloten wijzigingsaanvraag in de oorspronkelijke servicedesk wordt gemarkeerd.

serviceDesk is de servicedesk waarvan de wijzigingsaanvraag afkomstig is.

Opmerkingen en beperkingen

Opgeloste problemen

HP Release Control 9.11 Leesmij / november 2010

In dit Leesmij-bestand worden de wijzigingen in HP Release Control 9.11 beschreven. Het bevat belangrijke informatie die u niet vindt in boeken of in de Help bij HP Release Control.

Raadpleeg voor meer informatie over HP Release Control de documentatieset die beschikbaar is op de installatieschijf van HP Release Control of in de HP Release Control-applicatie via Help > HP Release Control Documentatiebibliotheek.

Ondersteunde servicedesks

Wijzigingen in ondersteunde omgevingen

De module Service Desk Integration biedt ondersteuning voor de volgende servicedesk-toepassingen:

Toepassing
Versie
HP Project and Portfolio Management
 • 7.1 SP6
 • 7.5 SP2
 • 8.0
HP Service Manager/Center
 • 6.2.x
 • 7.0x
 • 7.1x
 • 9.20
HP Server Automation
 • 7.5
 • 7.8
 • 9.0
HP Service Desk
4.5
BMC Remedy Action Request System
 • 5.0
 • 7.0
Aperture Vista Data Center Infrastructure Manager (DCIM)
6.0

Wijzigingen en verbeteringen

Gewijzigde serververeisten

Vereisten HP Release Control-server. De databaseconnectiviteit vereist netwerkpaden met een grote bandbreedte en lage latentie.

Wat is er nieuw

Bijgewerkte documentatie

De volgende informatie is een aanvulling op de huidige documentatie van HP Release Control en moet samen met de Help worden gebruikt wanneer u informatie zoekt over de volgende onderwerpen.

Gedeeltelijke configuratiesets importeren/exporteren

Ga als volgt te werk om een deel van een configuratieset naar een lokale map te exporteren:

 1. Selecteer Module > Beheerder > tabblad Configuratie > Configuratieset exporteren naar een ZIP-bestand in het linker deelvenster. De boomstructuur Configuratieset exporteren wordt weergegeven.
 2. Selecteer in de boomstructuur de configuratieknooppunten waarvan u de wijzigingen wilt exporteren.
 3. Klik op Exporteren.
Bijgewerkte documentatie in de Implementatiehandleiding

De paragraaf Een database configureren als servicedesk op pagina 57 van de Implementatiehandleiding voor HP Release Control wordt vervangen door het bestand deployment_guide_update.pdf dat bij HP Release Control 9.11 wordt geleverd.

Opmerkingen en beperkingen

HP Release Control 9.10L Leesmij / september 2010

Dit gedeelte bevat de volgende informatie over HP Release Control 9.10L:

Raadpleeg voor meer informatie over HP Release Control de documentatieset die beschikbaar is op de installatieschijf van HP Release Control of in de HP Release Control-applicatie via Help > HP Release Control Documentatiebibliotheek.

Wat is er nieuw

HP Release Control bevat de volgende nieuwe functies en verbeteringen van bestaande functies:

Systeemvereisten

Serververeisten

In de volgende tabel worden de systeemvereisten voor de HP Release Control-server beschreven:

CPU
Intel Pentium 4
Geheugen (RAM)
Minimaal 2 GB
Vrije schijfruimte
Minimaal 5 GB
Computer
 • VMware
 • Fysiek
Besturingssysteem
De volgende 32/64-bits Windows-besturingssystemen worden ondersteund:
 • Windows 2003 Server Enterprise Edition Service Pack 2
 • Windows Server 2008
Database
 • Microsoft SQL Server 2005 SP2;
  2005 Compatibiliteitsmodus 80;
  (in alle gevallen Enterprise Edition)
 • Oracle 9.2.0.8, 10.2.x, 11.1.x
HP Universal CMDB
 • HP Universal CMDB versie 7.5x, 8.0x, 9.0x (standaard CMDB-installatie)
Voor een volledige lijst met systeemvereisten voor elk van deze versies raadpleegt u de documentatie van HP Universal CMDB.

 

Clientvereisten

In de volgende tabel worden de clientvereisten voor de weergave van HP Release Control beschreven:

Browser
 • Microsoft Internet Explorer 6.0, 7.0, 8.0.
Opmerking: het wordt aanbevolen om Internet Explorer zodanig in te stellen dat telkens wanneer u een pagina bezoekt, gecontroleerd wordt of er een nieuwere versie van opgeslagen pagina's beschikbaar is. In versie 6.0 selecteert u bijvoorbeeld Extra > Internetopties > tabblad Algemeen. In het gedeelte Tijdelijke internetbestanden klikt u op Instellingen en selecteert u de optie Bij elk bezoek aan een pagina.
 • Mozilla Firefox 3.x
Invoegtoepassing Flash Player voor browser
Flash Player 9 of hoger
Schermresolutie
 • Minimaal 1024 x 768
 • Aanbevolen 1280 x 1024
Kleurenkwaliteit
Minimaal 16 bits
Opmerking: als u zich via een externe verbinding aanmeldt bij de HP Release Control-server, moet u ervoor zorgen dat de instelling voor kleurenweergave van het externe bureaublad is ingesteld op minimaal 16 bits.

 

Ondersteunde servicedesks

De module Service Desk Integration biedt ondersteuning voor de volgende servicedesk-toepassingen:

Toepassing
Versie
HP Project and Portfolio Management / Mercury IT Governance Center
 • 6.0 SP 14
 • 7.1 SP6
 • 7.5 SP2
 • 8.0
HP Service Manager/Center
 • 6.2.x
 • 7.0x
 • 7.1x
 • 9.20
HP Server Automation
7.1 (zie beperkingen Leesmij)
HP Network Automation
7.0 (zie beperkingen Leesmij)
HP Service Desk
4.5
BMC Remedy Action Request System
 • 5.0
 • 7.0
Aperture Vista Data Center Infrastructure Manager (DCIM)
 • 6.0

 

Opmerkingen en beperkingen

Bijgewerkte documentatie

De eerste pagina van dit document bevat de volgende identificerende informatie:

Als u wilt controleren of er recente updates beschikbaar zijn of om te controleren of u de meest recente editie gebruikt, gaat u naar: HP Software Product Manuals

Als u een document wilt ophalen, selecteert u de volgende gegevens:

 1. De naam in de lijst Product;
 2. Het versienummer in de lijst Version;
 3. Het besturingssysteem in de lijst Operating System;
 4. De taal in de lijst Language;
 5. De titel van het document.
 6. Klik vervolgens op Open of Download.

Om PDF-bestanden (*.pdf) te kunnen weergeven moet Adobe Reader op uw computer geïnstalleerd zijn. U kunt Adobe Reader downloaden van de website van Adobe.

 

HP Software Support

Bezoek de website van HP Software Support op:

www.hp.com/go/hpsoftwaresupport

Op deze website vindt u contactgegevens en meer informatie over de producten, services en ondersteuning die HP Software aanbiedt. Bezoek voor meer informatie de HP Support-website op: HP Software Support Online.

HP Software Support biedt klanten mogelijkheden om problemen zelf op te lossen. Het is een snelle en efficiënte manier om interactieve hulpprogramma's voor technische ondersteuning te gebruiken die u nodig hebt voor uw zakelijke activiteiten. Als klant van HP Support kunt u hiervan profiteren om:

Als u de database met oplossingen voor bekende problemen wilt doorzoeken, bezoek dan de zoekpagina van deze database.

Opmerking: voor de meeste pagina's op deze website moet u zich registreren als HP Passport-gebruiker en u aanmelden. Tevens is voor veel pagina's een actief supportcontract vereist. Ga voor meer informatie over toegangsniveaus voor ondersteuning naar: Toegangsniveaus.

Als u een ID voor HP Passport wilt verkrijgen, ga dan naar HP Passport Registration.

 

Juridische kennisgevingen

© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Vertrouwelijke computersoftware. Voor het bezit, gebruik of kopiëren hiervan is een geldige licentie van HP vereist. In overeenstemming met FAR 12.211 en 12.212 zijn commerciële computersoftware, documentatie bij computersoftware en technische gegevens voor commerciële items in licentie gegeven aan de overheid van de Verenigde Staten onder de standaard commerciële licentievoorwaarden van HP.

De enige garanties voor producten en services van HP zijn vastgelegd in de expliciete garantieverklaringen die bij die producten en services worden geleverd. Niets in dit document mag worden opgevat als extra garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische of redactionele fouten of omissies in dit document.

De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

 

Zie Docs\Open Source and Third-Party Software Acknowledgements.htm op de media voor productinstallatie voor informatie over licentieovereenkomsten van derden en/of voor open source-licentieovereenkomsten.

Handelsmerkverklaring

Oracle® is een in de Verenigde Staten gedeponeerd handelsmerk van Oracle Corporation, Redwood City, V.S (Californië).

Microsoft® en Windows® zijn in de Verenigde Staten gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation.

Java™ is een geregistreerd handelsmerk van Oracle en/of diens partners.

Adobe® is een handelsmerk van Adobe Systems Incorporated.

Gebruik van externe componenten

Dit product bevat software die is ontwikkeld door het Apache Software Foundation (http://www.apache.org/).

Dit product bevat software die is ontwikkeld door het Indiana University Extreme! Lab (http://www.extreme.indiana.edu/).

Wij verwelkomen uw opmerkingen over of suggesties voor dit document. U kunt deze per e-mail zenden naar SW-Doc@hp.com.