HP†Universal CMDB 9.02 Ė Wat is er veranderd

voor de besturingssystemen Windows en Linux

Softwareversie: 9.02 / Oktober 2010

Dit bestand bevat informatie over nieuwe functies in en verbeteringen aan HP†Universal CMDB (HP UCMDB) 9.02.

Belangrijk in deze release

Voornaamste operationele verbeteringen in Data Flow-beheer

Gegevens en bronnen kopiŽren tussen UCMDB-exemplaren

Er zijn diverse scenario's waarbij gegevens of bronnen moeten worden gekopieerd van het ene UCMDB-exemplaar naar het andere. Die scenario's kunnen bestaan uit:

Deze scenario's worden nu beter ondersteund.

Vereenvoudigde setup voor integratieadapters

Integration Studio in UCMDB 9.02 bevat een nieuwe wizard waarmee gemakkelijk het trigger-CI of de trigger-CI-topologie (de "context") kan worden gemaakt die nodig is voor alle integratieadapters die gebaseerd zijn op Jython-scripts.

U kunt nu zelf een integratieadapter samenstellen met behulp van een aangepast Jython-script en op uiterst eenvoudige wijze de context daarvan definiŽren in Integration Studio wanneer u de adapter aan een nieuw integratiepunt koppelt. Dat is handig als u gegevens moet toevoegen aan UCMDB 9.02 vanuit een opslagplaats voor gegevensbeheer, maar geen Java-adapter wilt ontwikkelen en geen gebruik kunt maken van een algemene DB-adapter.

Uitvoeringsresultaten en -logboeken analyseren

Beveiliging van referenties verbeteren

In UCMDB 9.02 is het beheer van Discovery- en Integration-referenties samengevoegd door de inrastructuur van Data Flow Probe te integreren met de service Confidential Manager die beschikbaar is vanaf versie 9.00.

Data Flow Probe is nu voorzien van een Confidential Manager-client waarmee de voor de probe benodigde referenties veilig uit Confidential Manager kunnen worden opgehaald. De probe is niet langer afhankelijk van zijn eigen opslag- en coderingsmechanismen. Clientcaching en server-failover kunnen eveneens worden geconfigureerd (weliswaar met beperkingen).

Referentiebeheer in UCMDB 9.02 wordt volledig uitgevoerd door Confidential Manager, zowel op de UCMDB-server als in de gehele Data Flow Probe-infrastructuur, waardoor de algehele beveiliging van Data Flow-beheer wordt verbeterd.

Alle benodigde informatie over referentiebeheer is bijgewerkt en beschikbaar in de Implementatiehandleidling van UCMDB 9.02, in het gedeelte over beveiliging.

Data Flow Probe uitvoeren op Linux voor BSM-integraties

UCMDB 9.02 biedt gedeeltelijke ondersteuning voor Data Flow Probe op Linux (Red Hat Enterprise Linux 5).

Als u BSM 9.00 of hoger hebt geÔmplementeerd en het Run-time Service Model van BSM wilt integreren met een UCMDB 9.02-exemplaar dat configuratiebeheer ondersteunt, kunt u de BSM-adapter hosten op een Data Flow Probe die onder Windows of Linux wordt uitgevoerd.

EfficiŽntere gebruikersinterface

Verbeterd onderzoek van CI-topologieŽn met functie Gerelateerde CI's ophalen

UCMDB 9.02 voegt aan het deelvenster Gerelateerde CI's ophalen in IT Universe Manager de mogelijkheid toe een of meer CI's te selecteren en om hun topologie te onderzoeken met behulp van perspectieven. Als u een complexe omgeving hebt, kunnen met deze nieuwe methode functionele of technische "weergaven" dynamisch worden samengesteld op basis van de grotere grafiek.

Snel ontwikkelen van sjabloongebaseerde weergaven

In UCMDB 9.02 is een wizard toegevoegd aan Modeling Studio voor het maken van meerdere, sjabloongebaseerde weergaven waarvoor u parameterwaarden kunt importeren uit een CSV-bestand. Dit bespaart tijd omdat u "reeksen sjabloongebaseerde weergaven" kunt maken. Elk van deze reeksen kan een ander onderdeel van uw organisatie bestrijken en elke weergave in de reeks kan betrekking hebben op een specifieke gebruikersfunctie (of vice versa).

Sjabloongebaseerde rapporten inschakelen

In UCMDB 9.02 kunt u sjablonen gebruiken als rapport en de parameterwaarden vanuit het rapport zelf wijzigen. In vorige versies konden alleen weergaven als rapport worden gebruikt. Door deze nieuwe functionaliteit van uw sjablonen beschikt u over extra rapportagemogelijkheden zonder dat daaraan extra kosten zijn verbonden.

Externe toepassingen uitvoeren in UCMDB met een geparameteriseerde URL

Met UCMDB 9.02 kunt u in toepassingen van derden sjabloonparameters opnemen voor gebruik in een URL die bedoeld is voor het openen van een UCMDB-weergave of een UCMDB-rapport via internet. De uiteindelijke URL wordt samengesteld door de UCMDB en het resultaat gaat naar de toepassing die de aanvraag doet, met de parameters al opgenomen in de weergave of het rapport.

Uw beheertoepassingen kunnen nu automatisch gebruikmaken van alle sjabloongebaseerde weergaven en sjabloongebaseerde rapporten voor UCMDB, wat een betere ervaring voor de gebruiker oplevert.

Verouderde entiteiten traceren in UCMDB

UCMDB 9.02 detecteert automatisch verouderde entiteiten zoals CI-typen, relatietypen en attributen. Er verschijnt een visuele waarschuwing als u deze wilt gebruiken bij het maken van nieuwe gegevens of het bewerken van bestaande gegevens die daarvan afhankelijk zijn. Dit is een handige waarschuwing/herinnering voor beheerders.

Sneller opstarten van UI-client

UCMDB 9.02 heeft een nieuwe modus voor clientinstallatie waarbij jar-bestanden parallel worden gedownload. Daardoor neemt de tijd voor het laden van applets aanzienlijk af en kunt u eerder aan de UI beginnen te werken. Als de netwerkkoppeling naar de server over voldoende bandbreedte beschikt, moet er een merkbaar verschil zijn.

Documentatie uitgebreid met drie nieuwe instructievideo's

De producthandleidingen zijn bijgewerkt met de functionele wijzigingen in het product. Bovendien biedt UCMDB 9.02 drie nieuwe instructievideo's, met audio en tekst ter illustratie van praktische voorbeelden over de volgende onderwerpen:

Deze video's zijn beschikbaar als koppelingen vanuit de documentatie en in de map root/Product_Feature_Movies. Deze map bevat bovendien overzichtsvideo's van functies uit vorige versies.

Naarmate er meer functies worden toegevoegd, zullen er in de toekomst meer instructievideo's beschikbaar worden gesteld.

Lagere totale eigendomskosten (TCO) voor UCMDB

UCMDB 9.02 wordt officieel ondersteund in Oracle 11g Standard Edition en MS SQL Server 2008 Standard Edition, naast de Enterprise Editions die al eerder werden ondersteund voor deze databases.

Door de Standard Edition van een database te implementeren, kunt u de kosten voor databaselicenties aanzienlijk verlagen (met name als u meerdere UCMDB-exemplaren hebt).

Opmerking: voor UCMDB 9.02 zijn geen van de databasefuncties vereist die gekoppeld zijn aan de Enterprise Editions van Oracle 11g en MS SQL Server 2008. Toekomstige versies van UCMDB kunnen echter officieel afhankelijk zijn van dergelijke functies voor een specifieke bewerkingsmodus of voor het realiseren van specifieke capaciteits- en prestatiedoelen.

Content Pack 7 voor UCMDB/DDM 9.0x

Content Pack 7 dat voor het eerst beschikbaar werd gesteld in UCMDB/DDM 8.0x, is nu vast geÔntegreerd in UCMDB 9.02. Het Content Pack bevat de volgende nieuwe of bijgewerkte mogelijkheden voor Discovery en Integratie:

Ondersteuning

Bezoek de website van HP Software Support op at http://www.hp.com/go/hpsoftwaresupport

Op deze website vindt u contactgegevens en informatie over de producten, services en ondersteuning die HP Software aanbiedt.

De online-ondersteuning van HP Software helpt de klant om problemen zelf op te lossen. Het is een snelle en efficiŽnte manier om interactieve hulpprogramma's voor technische ondersteuning te gebruiken die u nodig hebt voor uw zakelijke activiteiten. Als gewaardeerde ondersteuningsklant helpt de ondersteuningswebsite u:

Voor de meeste pagina's op deze website moet u zich registreren als HP Passport-gebruiker en u aanmelden; ook is voor veel pagina's een supportcontract nodig. Om u te registreren voor een HP Passport-ID gaat u naar http://h20229.www2.hp.com/passport-registration.html

Ga voor meer informatie over toegangsniveaus naar http://h20230.www2.hp.com/new_access_levels.jsp

Juridische kennisgevingen

© Copyright 2005 - 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P

Vertrouwelijke computersoftware. Geldige licentie van HP vereist voor bezit, gebruik of kopiŽren. Conform FAR 12.211 en 12.212 worden commerciŽle computersoftware, computersoftwaredocumentatie en technische gegevens voor commerciŽle items aan de overheid van de Verenigde Staten onder licentie gegeven volgens de commerciŽle standaardlicentie van de leverancier.

De enige garanties voor producten en services van HP worden uiteengezet in de expliciete garantieverklaringen die bij die producten en services worden geleverd. Niets hierin mag worden opgevat als zijnde een extra garantie. HP is niet verantwoordelijk voor technische of redactionele fouten of omissies in dit document.

De informatie in dit document kan worden gewijzigd zonder kennisgeving.

Zie de map Third_Party_Agreements op het installatiemediem van het product voor informatie over licentieovereenkomsten van derden.

Adobeģ en Acrobatģ zijn handelsmerken van Adobe Systems Incorporated.

Intelģ, Pentiumģ en Intelģ Xeonô zijn handelsmerken van Intel Corporation in de V.S. en andere landen.

Javaô is een handelsmerk van Sun Microsystems, Inc. in de V.S..

Microsoftģ, Windowsģ, Windows NTģ en Windowsģ XP zijn in de V.S. geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation.

Oracleģ is een in de V.S. geregistreerd handelsmerk van Oracle Corporation, Redwood City, CaliforniŽ.

Unixģ is een geregistreerd handelsmerk van The Open Group.

Wij verwelkomen uw opmerkingen over of suggesties voor dit document. U kunt deze per e-mail zenden naar SW-Doc@hp.com.