Updating OES1 via ZLM Monolithic bundle leads to broken systems on i686 hardware

  • 7004925
  • 24-Nov-2009
  • 04-Apr-2014

Environment

Novell ZENworks 7.2 Linux Management - ZLM7.2
Novell ZENworks 7.3 Linux Management - ZLM7.3
SUSE Linux Enterprise Server 9